PGE-M steunt actie voor sluiting Tihange

Partij Groot Eijsden-Margraten (PGE-M) neemt actief deel aan de 90 km. lange menselijke ketting, die op zondag 25 juni gevormd gaat worden, met als eis onmiddellijke sluiting van de kerncentrales Tihange 2 en Doel 3 in België. In de laatste raadsvergadering is een motie van PGE-M raadsbreed gesteund om de organisatie financieel (bijv. 10 ct. […]

PGE-M ongerust over aantallen jeugdigen in geestelijke gezondheidszorg

Partij Groot Eijsden-Margraten heeft schriftelijke vragen gesteld aan het college van burgemeester en wethouders inzake het grote aantal jeugdigen in de gemeente  dat gebruik maakt van de geestelijke gezondheidszorg. Het gaat volgens de jongste telling om 232 jongeren. PGE-M wil de oorzaken proberen te achterhalen waardoor de jeugdigen in de zorg terecht komen om zo, hopelijk, […]

PGE-M vraagt stimuleringsbijdrage zwemles

De gemeente gaat bekijken of het mogelijk is een stimuleringsbijdrage te geven voor het  behalen van het zwemdiploma A. De beslissing hierover zal genomen worden bij de bespreking van de Voorjaarsnotitie 2017 in de gemeenteraad. Wethouder Jo Bisscheroux (Sport en Bewegen) heeft dit toegezegd naar aanleiding van een motie van Partij Groot Eijsden-Margraten (PGE-M) tijdens […]

PGE-M op de bres voor wateropvang

PGE-M wil dat de gemeente burgers simuleert om het regenwater op te vangen. Dit in verband met de toenemende kans op overstromingen tengevolge van  klimaatveranderingen. PGE-M stelde dit tijdens de rondvraag in de raadsvergadering van 13 december 2016. In 32 gemeenten in Nederland is aan de inwoners daadwerkelijk de verplichting opgelegd om hun regenpijp los te koppelen […]

PGE-M wil Groene Kruisgebouw als wijkcentrum

Partij Groot Eijsden-Margraten (PGE-M) pleit ervoor het Groene Kruisgebouw aan de Prins Hendrikstraat in Eijsden in te richten als wijkcentrum. Tijdens de raadsvergadering van 24 mei heeft PGE-M daarvoor aandacht gevraagd. Het college van B&W heeft haar medewerking toegezegd. Omdat het gebouw vanaf 1 juli a.s. te koop zal worden aangeboden door zorgkoepel Envida, tevens […]