PGE-M wenst alle burgers een goed 2017

De fractie van PGE-M wenst u voor 2017 een goede gezondheid, veel woon- en leefgenot en een goede band met elkaar! Het afgelopen jaar waren wij er weer voor u en ook in 2017 zullen wij er voor u zijn. Partij Groot Eijsden-Margraten heeft geluisterd naar u als burger en er ook iets mee gedaan. Samen […]

PGE-M vraagt stimuleringsbijdrage zwemles

De gemeente gaat bekijken of het mogelijk is een stimuleringsbijdrage te geven voor het  behalen van het zwemdiploma A. De beslissing hierover zal genomen worden bij de bespreking van de Voorjaarsnotitie 2017 in de gemeenteraad. Wethouder Jo Bisscheroux (Sport en Bewegen) heeft dit toegezegd naar aanleiding van een motie van Partij Groot Eijsden-Margraten (PGE-M) tijdens […]

PGE-M op de bres voor wateropvang

PGE-M wil dat de gemeente burgers simuleert om het regenwater op te vangen. Dit in verband met de toenemende kans op overstromingen tengevolge van  klimaatveranderingen. PGE-M stelde dit tijdens de rondvraag in de raadsvergadering van 13 december 2016. In 32 gemeenten in Nederland is aan de inwoners daadwerkelijk de verplichting opgelegd om hun regenpijp los te koppelen […]

Burger centraal in Algemene Beschouwingen PGE-M

Burgers staan centraal in de Algemene Beschouwingen van Partij Groot Eijsden-Margraten. De dienstbaarheid aan de burger, een goede leefomgeving voor de inwoners en economisch voordeel uit toerisme ten bate van de inwoners zijn de drie ambities waarop de overheid zich zou moeten richten, aldus fractievoorzitter Chris Piatek. Hij sprak de Algemene Beschouwingen uit tijdens de […]

PGE-M wil Groene Kruisgebouw als wijkcentrum

Partij Groot Eijsden-Margraten (PGE-M) pleit ervoor het Groene Kruisgebouw aan de Prins Hendrikstraat in Eijsden in te richten als wijkcentrum. Tijdens de raadsvergadering van 24 mei heeft PGE-M daarvoor aandacht gevraagd. Het college van B&W heeft haar medewerking toegezegd. Omdat het gebouw vanaf 1 juli a.s. te koop zal worden aangeboden door zorgkoepel Envida, tevens […]