PGE-M ongerust over aantallen jeugdigen in geestelijke gezondheidszorg

Partij Groot Eijsden-Margraten heeft schriftelijke vragen gesteld aan het college van burgemeester en wethouders inzake het grote aantal jeugdigen in de gemeente  dat gebruik maakt van de geestelijke gezondheidszorg. Het gaat volgens de jongste telling om 232 jongeren. PGE-M wil de oorzaken proberen te achterhalen waardoor de jeugdigen in de zorg terecht komen om zo, hopelijk, […]

Plannen voor nieuwbouw veestal Vroelen uitgesteld

De gemeenteraad van Eijsden-Margraten heeft in de raadsvergadering van dinsdag 7 februari unaniem besloten de beslissing over het Plan Schey/Vroelen te verplaatsen naar de volgende raadsvergadering. Het plan roept zoveel vragen op dat  zowel de coalitiepartijen, waaronder Partij Groot Eijsden-Margraten, als de oppositie meer tijd nodig hebben voor grondige bestudering en discussie. Het plan omvat […]

PGE-M keurt wegenbeleidsplan goed

Partij Groot Eijsden-Margraten (PGE-M) heeft in de raadsvergadering van dinsdag 7 februari het  Wegenbeleidsplan 2017-2020 goedgekeurd. Het grotere budget dan in de voorgaande jaren geeft vertrouwen voor de toekomst van onze wegen en de karakteristieke kernen die onze gemeente rijk is. Ook kon de fractie van PGE-M instemmen met de kaders waarbinnen stichtingen met een maatschappelijke […]

PGE-M vraagt stimuleringsbijdrage zwemles

De gemeente gaat bekijken of het mogelijk is een stimuleringsbijdrage te geven voor het  behalen van het zwemdiploma A. De beslissing hierover zal genomen worden bij de bespreking van de Voorjaarsnotitie 2017 in de gemeenteraad. Wethouder Jo Bisscheroux (Sport en Bewegen) heeft dit toegezegd naar aanleiding van een motie van Partij Groot Eijsden-Margraten (PGE-M) tijdens […]

PGE-M op de bres voor wateropvang

PGE-M wil dat de gemeente burgers simuleert om het regenwater op te vangen. Dit in verband met de toenemende kans op overstromingen tengevolge van  klimaatveranderingen. PGE-M stelde dit tijdens de rondvraag in de raadsvergadering van 13 december 2016. In 32 gemeenten in Nederland is aan de inwoners daadwerkelijk de verplichting opgelegd om hun regenpijp los te koppelen […]

Burger centraal in Algemene Beschouwingen PGE-M

Burgers staan centraal in de Algemene Beschouwingen van Partij Groot Eijsden-Margraten. De dienstbaarheid aan de burger, een goede leefomgeving voor de inwoners en economisch voordeel uit toerisme ten bate van de inwoners zijn de drie ambities waarop de overheid zich zou moeten richten, aldus fractievoorzitter Chris Piatek. Hij sprak de Algemene Beschouwingen uit tijdens de […]

PGE-M wil Groene Kruisgebouw als wijkcentrum

Partij Groot Eijsden-Margraten (PGE-M) pleit ervoor het Groene Kruisgebouw aan de Prins Hendrikstraat in Eijsden in te richten als wijkcentrum. Tijdens de raadsvergadering van 24 mei heeft PGE-M daarvoor aandacht gevraagd. Het college van B&W heeft haar medewerking toegezegd. Omdat het gebouw vanaf 1 juli a.s. te koop zal worden aangeboden door zorgkoepel Envida, tevens […]